PSM I stopnia w Lubaczowie

           

WAŻNE INFORMACJE:
A+ A A-

Aktualności

Fundusz Pomocy Szkole


Wspomóż naszą szkołę
Wszytkich chętnych, którzy chcą wesprzeć naszą szkołę prosimy o dokonywanie wpłat na Fundusz Pomocy Szkole:
31 9101 0003 2001 0000 0651 0002

Wpisy na rok szkolny 2015/2016


>>>Pobierz wniosek<<<

Do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej
placówce artystycznej, wydane przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej.

2.  W przypadku dziecka, które w danym roku
kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat - opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej
o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia
nauki szkolnej.

 Wniosek należy składać
w nieprzekraczalnym terminie
do 27 maja 2015 r.

 

Badanie przydatności polega na:

1. Sprawdzeniu uzdolnień muzycznych
i predyspozycji fizycznych do gry na
wybranym instrumencie, z uwzględnieniem słuchu
wysokościowego, słuchu analitycznego
(harmonicznego), pamięci muzycznej, poczucia
rytmu, zdolności wykonawczych, muzykalności

        2. Wykonaniu przez wszystkich kandydatów
takich samych zadań polegających na:
1) zaśpiewaniu przygotowanej piosenki,
2) powtórzeniu głosem krótkich zwrotów
melodycznych,
3) rozpoznaniu rejestrów brzmieniowych
(wyższy, niższy),
4) określeniu przebiegu kierunku melodii
(w górę, w dół),
5) rozpoznaniu ilości usłyszanych dźwięków
(jeden, więcej),
6) rozpoznaniu zmian melodii
(takie same, różne),
7) powtórzeniu klaskaniem krótkich
przebiegów rytmicznych
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE

Sala koncertowa

13 października 2011 r. uroczystym koncertem zainaugurowano działalność Sali. Budowę naszej Sali Koncertowej wybudowano z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego".

Więcej...

Dziennik elektroniczny

Rok szkolny 2014/2015

Jesteśmy na

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 PSM I stopnia im. K. Komedy w Lubaczowie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje w polityce prywatności dotyczącej cookies » Polityka prywatności.

  Akceptuję pliki cookies na tej stronie.