JUBILEUSZ 40 – LECIA SZKOŁY

SALA KONCERTOWA

13 października 2011 r. uroczystym koncertem zainaugurowano działalność Sali Koncertowej. Budowę Sali ukończono z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego...