20 sierpnia 2019

Kalendarz roku szkolnego
2018/19

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.

3. Ferie zimowe: 11 – 24 lutego 2019 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 19 czerwca 2019 r.

6. Ferie letnie: 20 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 82, poz. 761 z późn. zm.) w roku szkolnym 2018/2019 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć szkolnych będą:

» 31.10.2018 (środa)

» 2.11.2018 r. (piątek)

» 21.12.2018 r. (piątek)

» 29.04.2019 r. (poniedziałek)

» 30.04.2019 r. (wtorek)

» 02.05.2019 r. (czwartek)