Korzyści z nauki w szkole muzycznej

Najinteligentniejszy człowiek w historii ludzkości, Albert Einstein, grał na skrzypcach przez całe życie.

Od 25 lat wszystkie badania naukowe na świecie – medyczne, psychologiczne, socjologiczne – potwierdzają, że trening muzyczny jest kluczowym czynnikiem rozwoju inteligencji i zdolności edukacyjnych dzieci.

Nauka gry z nut na instrumencie muzycznym zapewnia znaczący rozwój m.in.:

  • zdolności edukacyjnych dzieci: uczenia się, logicznego myślenia, rozwiązywania zadań matematycznych,
  • umiejętności czytania, koncentracji, rozumienia treści, nauki języków obcych,
  • rozwój wszystkich pozostałych struktur, które tworzą naszą inteligencję!

Rozwija dyscyplinę w dzieciach. Gra na instrumencie muzycznym kształtuje dojrzałe cechy osobowości, uczy zarządzania czasem, wdraża do systematycznej nauki i ćwiczenia na instrumencie. Uczy dzieci zdyscyplinowania, zwiększa uwagę i skupienie.

Wzmacnia pamięć. Gra na instrumencie pobudza obie półkule mózgu. W ten sposób nie tylko wzmacnia pamięć, ale też zdolność uczenia się dziecka. Im więcej treningu muzycznego, tym lepszy rozwój intelektualny dziecka.

Pomaga w nauce języka polskiego i języków obcych. Lewa półkula mózgu odpowiada za umiejętności językowe. Trening muzyczny znacząco ją pobudza, przez co rozwija potencjał mózgu powiązany ze zdolnościami językowymi i rozumowaniem.

Poprawia koordynację. Gra na instrumencie muzycznym sprawia, że obie półkule mózgu pracują „całą parą”. Pracuje wtedy całe nasze ciało. Zostaje wzmocniona koordynacja oko- ręka, lewa-prawa ręka, słuch-wzrok-motoryka ciała itp. Każdy trening muzyczny rozwija w uczniach koncentrację na wielu czynnościach na raz.

Poprawia zdrowie emocjonalne i pomaga radzić sobie ze stresem. Muzyka wprowadza nas w pozytywne stany emocjonalne. Osoby z doświadczeniem muzycznym lepiej radzą sobie z lękiem (w szkole uczą się jak radzić sobie m.in. z tremą podczas występów publicznych).

Zapewnia wyższe osiągnięcia w nauce wszystkich przedmiotów szkolnych. Dzieci, które uczą się gry na instrumentach muzycznych, otrzymują wyższe oceny podczas szkolnych sprawdzianów i egzaminów. Badania wykazują, że osiągnięcia w nauce z przedmiotów szkolnych są najwyższe właśnie u tych uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach muzycznych o wysokiej jakości.

Rozwija inteligencję przestrzenną. Edukacja muzyczna rozwija umiejętności przestrzenne, które pomagają dzieciom poprawnie postrzegać otaczający ich świat, dobrze rozwiązywać problemy i wieloetapowe równania matematyczne, które są potrzebne w architekturze czy inżynierii.

Rozwija kompetencje społeczne. Wspólne muzykowanie (gra w orkiestrze szkolnej lub zespole) rozwija umiejętności m.in. współpracy, partnerstwa, wzajemnego wsparcia, akceptacji. Dzieci uczą się pracować razem i tworzyć relacje między sobą.

Przewiń do góry