Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy PSM I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie na rok szkolny 2020/2021

  1. Przewodniczący - Tomasz Michalski
  2. Z-ca Przewodniczącego - Edyta Matyaszek
  3. Sekretarz - Maria Łeska
  4. Skarbnik - Dariusz Hałucha 

Opłaty

Jednorazowa wpłata roczna na Radę Rodziców – 50,00 zł. – płatna do 15.12.2020

RADA RODZICÓW
rachunek: BS Lubaczów 58 9101 0003 2001 0000 0651 0001


Comiesięczna wpłata na Fundusz Pomocy Szkole – 30,00 zł. – płatna do 15-go każdego miesiąca

FUNDUSZ POMOCY SZKOLE
rachunek: BS Lubaczów 31 9101 0003 2001 0000 0651 0002

Drugie dziecko i kolejne uczące się w PSM I st. w Lubaczowie, a pochodzące z tej samej rodziny (rodzeństwo) jest zwolnione z opłat na Radę Rodziców i Fundusz Pomocy Szkole.

Ww. wpłaty rodzice powinni wnosić bezpośrednio na podane powyżej rachunki bankowe Rady Rodziców w PBS Lubaczów lub w sekretariacie szkoły, ze wskazaniem na rozliczenia bezgotówkowe, z uwagi na panującą w kraju pandemię COVID-19.

Przewiń do góry