Rekrutacja

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych.

O przyjęcie do:

klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat,

klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Czytaj REGULAMIN PRZYJĘĆ I REKRUTACJI UCZNIÓW do PSM w Lubaczowie

Podanie o przyjęcie do szkoły – aktywny formularz pdf

UWAGA!

Przed wypełnianiem komputerowym należy formularz pobrać – zapisać.

Prosimy o dwustronne drukowanie podania o przyjęcie do szkoły!

Podanie można wypełniać ręcznie.