Rekrutacja 2021/22

Dyrektor PSM I stopnia im. K. Komedy w Lubaczowie informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną wszystkich zainteresowanych rekrutacją w naszej szkole prosimy o wypełnienie podania o przyjęcie do szkoły (aktywny formularz pdf) i przesłanie wypełnionego formularza na adres sekretariat@psmlubaczow.pl.

UWAGA: W chwili obecnej nie wymagamy zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Oryginał zaświadczenia będzie można złożyć w sekretariacie w dniu badania przydatności.

Termin badania przydatności
31 maja - 1 czerwca 2021 !

UWAGA!

Przed wypełnianiem komputerowym należy formularz pobrać – zapisać.

Podanie można wypełniać ręcznie, wówczas prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia.

Prosimy o dwustronne drukowanie podania o przyjęcie do szkoły!

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych.

O przyjęcie do:

klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Oświatowe, oraz nie więcej niż 10 lat,

klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Przewiń do góry