School & Jazz Festival – REGULAMIN i KARTY ZGŁOSZENIOWE

1198

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z “ZASADAMI ORGANIZACJI KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ” opublikowanymi w dniu 22 stycznia 2018 r. – https://cea-art.pl/events/Konkursy_MKiDN_zasady_2018.pdf – Organizator VIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SCHOOL & JAZZ FESTIVAL nie pobiera od uczestników opłat za uczestnictwo w Konkursie od uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Opłaty obowiązują jedynie studentów uczelni artystycznych i uczestników z zagranicy.